۱۳۹۵/۰۹/۱۵ - ۱۵:۰۷
به علت ناراحتی قلبی
به علت ناراحتی قلبی مادر سردار شهید حمزه سلیم زاده دارفانی را وداع گفت و در کنار پسرش به خاک سپرده شد.
۱۳۹۵/۰۹/۱۵ - ۱۵:۰۷
به علت ناراحتی قلبی
به علت ناراحتی قلبی مادر سردار شهید حمزه سلیم زاده دارفانی را وداع گفت و در کنار پسرش به خاک سپرده شد.