۱۳۹۸/۱۰/۱۶ - ۰۷:۰۵
هیئت قرآنی عاشقان ولایت بیله سوار با محوریت شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی در جعفرآباد بیله سوار مغان تشکیل شد
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ - ۰۷:۰۵
هیئت قرآنی عاشقان ولایت بیله سوار با محوریت شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی در جعفرآباد بیله سوار مغان تشکیل شد